KADINLAR İÇİN ımpryl Yumurta Kalitesini Artırır.

DNA Hasarını Onarmayı Destekler.

Hücre Sağlığını Destekler.

Sorunsuz Menopoz dönemi sağlar.

Polikistik Over Sendromu İçin IMPRYL


PCOS (PKOS) Polikistik over sendromu kadınların yaklaşık %20’sinde görülen oldukça yaygın bir yumurtlama problemidir. Sağlıklı bir kadında her adet döneminde döllenmeye müsait 1 adet olgun yumurta geliştirilirken Polikistik Over Sendromu’na sahip kadınlarda her ay birden fazla yumurta olgunlaşma adına yola çıkar ancak hiçbiri gelişemez ve foliküllerde kistik yapılar oluşturur.

PCOS kadınlarda başta gebe kalamamak olmak üzere, düzensiz adet döngüleri, kanda ve foliküler sıvıda yüksek homosistein, yüksek FSH ve yüksek testosterona bağlı olarak aşırı tüylenme (hiperandrojenizm), yüksek insülin direnci, bölgesel yağlanma ve kilo problemleriyle seyretmektedir. IMPRYL endojen glutatyon üretimini indükleyerek insülin direncinin ve yüksek homosistein seviyesinin metabolize edilmesine yardımcı olur. Bu sayede bölgesel yağlanma ve kilo probleminin önüne geçmeye çalışır.

Hormon dengesinin regüle edilmesini destekleyerek adet döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olur.

Mitokondrinin oksidatif stres engelinden kurtularak enerji üretmesini sağlar. Bu sayede daha olgun (matür) ve döllenmeye uygun yumurta üretimini destekler.

Bu sayede hem günlük hayatında bu sendromdan kaynaklı semptomlardan rahatsız kadınlara, hem de PKOS sebebiyle gebe kalma güçlüğü yaşayan kadınlara destek tedavi alternatifi sunar.


DÜŞÜK OVER REZERVİ


Kadınlar anne karnından belirli bir yumurta sayısıyla dünyaya gelir. Ergenlikle beraber idealde her adet döngüsünde 1 adet yumurtanın olgunlaşarak döllenmeye uygun bir şekilde gelişmesi beklenir. Dolaylı olarak over rezervi yaşa bağlı olarak azaldığı gibi bazı kadınlarda genç yaştan bağımsız olarak da düşük olabilir.

IMPRYL ile yapılan klinik çalışmalar daha önce birden fazla kez başarısız aşılama ve/veya tüp bebek tedavisi geçirmiş düşük over rezervli kadınlarda 4 ay süresince IMPRYL kullanıldığında; hastaların %16,3’ünde spontan gebelik gözlemlenirken hastaların AntiMullerian Hormon (over rezervi ile ilintili bir hormon) seviyeleri ve antral folikül sayılarında artış gözlemlenerek gebelik başarısına destekte bulunulmuştur.

imp-kutu-01_v2imp-kutu-02(Hover)_v2

İLERİ YAŞ GEBELİKLERİ

İleri yaş gebelikleri genellikle riskli gebeliklerdir. Yaş ilerledikçe hormon seviyelerinin değişimine bağlı olarak doğurganlık ve gebelik olasılığı düşmektedir. Ancak ileri yaşta gebe kalınmasına engel olan durumlardan biri de hücrelerin enerji ihtiyacını gideremiyor olmaktır. Üreme bir enerji işidir! Ve biz yaşlandıkça yaşlanan mitkondrilerimiz üreme sürecinde tavan yapan enerji ihtiyacını gidermekte zorlanabilir.

IMPRYL içeriğindeki mikrobesinler sayesinde mitokondrinin herhangi bir engele takılmadan çalışmaya devam etmesini desteklemektedir. Dolayısıyla hücrenin ihtiyacı olan enerji miktarının üretilmesini destekler. Bu sayede maksimum kalitede ve olgunlukta bir yumurta oluşturularak bu yumurtaya döllenme ve implantasyon (rahme tutunma) sırasında da ihtiyacı olan enerji sağlanmış olur.

MTHFR ENZİMİNİN POLİMORFİZMİ

MTHFR (MetilTetraHidroFolatRedüktaz) isimli enzim vücudumuzda folik asidin vücudumuz tarafından kullanılabilmesi için gerekli olan aktif formu metil folata çevrilmesinden sorumludur. Bu enzim genetik veya çevresel nedenlerden dolayı düzgün çalışamadığında vücudun ihtiyacı olan metil folat karşılanamadığı gibi başta infertilite, düşük, diyabet, kardiovasküler hastalıklar ve nörolojik rahatsızlıkların tetiklenmesine sebebiyet vermektedir.

IMPRYL içeriğindeki 400 mcg metil folat (çözünür ve aktif formdaki folik asit) içeriğiyle MTHFR enzimini elimine etmektedir.

TEKRARLAYAN DÜŞÜKLER

Tekrarlayan düşüklerin sebebi spermden gelen DNA hasarı olabilir. Aslında oosit spermden gelen DNA hasarının bir kısmını onarma yeteneğine sahiptir. Ancak bu oldukça kısıtlı bir çabadır. DNA hasarı yeterinde onarılamadığında embriyo kalitesi düşük olduğundan düşük vakaları gözlemlenebilir.

Gebelikten önceki 3 ay boyunca kadın ve erkek tarafından IMPRYL kullanımı maksimum sperm ve oosit kalitesine hizmet etmektedir. Gebelik sırasında da kadınlar tarafından IMPRYL kullanımı, oositin mitokondriyal aktivitesini ve DNA metilasyonunu destekleyerek bu hasarın onarılması konusunda oosite yardımcı olarak düşük riskinin minimize edilmesini hedeflemektedir.

GEBELİKTE IMPRYL

Enerji yoksa üreme de yoktur! Çünkü gebelikten önce yaklaşık 3 ay süren gamet üretiminden doğuma kadarki 12 aylık süreyi bir zincir olarak düşünürsek bu zincirin herhangi bir noktasında yaşanacak enerji kıtlığı canlı doğuma giden süreci riske sokabilir. IMPRYL, gamet üretimi sırasında hücreye ihtiyacı veren enerjiyi verirken bir yandan da hücredeki DNA hasarını minimize etmeyi hedefleyerek maksimum kalitede sperm ve oosit üretmeyi hedefler. Fertilizasyon (döllenme) başarısını artırarak gebelik oranlarındaki artışı destekler. Bu noktadan sonra bir yandan düşük riskini minimize ederken diğer yandan bebeğin doku ve organ gelişimini destekleyerek canlı doğuma giden yolda maksimum destek sağlar.

İçeriğinde 400 mcg çözünür ve aktif formda folik asit (metil folat) içerdiğinden ve antioksidan mekanizmaların endojen tetiklenmesini sağladığından dolayı tek başına yeterli ve kapsamlı bir takviye sağlar.

vid-kapakvid-kapak(hover)

MENOPOZ

Menopoz fizyolojik olarak gonadotropinlere yanıt veren ovaryan foliküllerin azalması sonucu, foliküler gelişim ve östrojen üretiminin durması ile karakterizedir. Östrojen hormonunun düşüşüyle oksidatif stres ve homosistein seviyesi artmaya başlar. Bu durum beyinde spesifik bir noktayı uyararak menopozda başta sıcak basması, terleme, uyku düzensizliği, mod değişikliği, anksiyete, depresyon gibi semptomları doğurmaktadır. Bununla birlikte yine yüksek homosisteine bağlı olarak nörolojik ve kardiovasküler hastalıkların riski artmaktadır.

Menopoz döneminde düzenli IMPRYL kullanımı oksidatif stresin ve homosisteinin metabolize edilmesini sağlayarak, menopozda görülen vazomotor semptomların azaltılmasını hedeflemektedir.

HEMEN SATIN AL