Redostim; oksi-redoks dengesi, biyoenerjetik ve viral enfeksiyonlara karşı savunmanın temel bir destekleyicisi olan hidrojen sülfürün (H₂S) endojen üretimini stimüle etmek amacıyla tasarlanmış bir mikrobesin takviyesidir.

redostim-1redostim-2

Hidrojen Sülfür ve Yaşamın Kökeni

Hidrojen sülfür, en basit organik moleküllerden birisidir. Çürük yumurtaya tipik kokusunu veren ve uzun yıllardır çok tehlikeli bir kirletici olarak bilinen bir gazdır.

Gazların metabolizmanın düzenlenmesindeki rolü, bilim insanları R. F. Furchgott, L. J. Ignarro ve F. Murad’a 1998 Nobel tıp ödülünü kazandıran nitrik oksit (NO) keşfinden hemen sonra anlaşılmaya başlanmıştır. Daha sonra, yine toksik olarak kabul edilen başka bir gaz olan karbon monoksidin (CO) metabolik rolü anlaşılmıştır. NO ve CO, en önemli fizyolojik fonksiyonların yönetilmesinde işbirliği yapmaktadır. Daha yakın bir zamanda ise, diğer ikisiyle etkileşime giren ve ana düzenleyici rolünü üstlenen üçüncü bir gaz olan H₂S’nin rolü anlaşılmaya başlanmıştır. Bu keşifler, şu ana kadar anlayamadığımız eski çağlara ait mekanizmalara dayalı olduğu görülen temel mekanizmalara ilişkin anlayışımızı kökünden değiştirmiştir.

Şubat 1977 gibi yakın bir tarihte, deniz jeoloğu Robert Ballard, Galapagos adaları açıklarında deniz yatağını araştırırken, 2500 metre derinlikte yaşama elverişli olmaması gereken bir yerde bütünüyle bitki ve hayvan ekosistemiyle çevrili kaplıcalar keşfetmiştir. Daha sonra yapılan araştırmalar, okyanustaki tüm hidrotermal ağızların etrafında bulunan bu ekosistemlerin, bilinenden tamamen farklı bir biyoenerjetiğe dayandığını göstermiştir; yani bunların yaşamsal enerjilerini üretmek için, başta H₂S olmak üzere deniz yatağından yükselen gazlardan faydalandıkları görülmüştür. Bu keşif, biyolojiyi okuma şeklimizi kökünden değiştirmiştir ve günümüzde, tüm evrimsel süreci harekete geçirenlerin bu geçmişe ait metabolik formlar olduğu düşünülmektedir. Bugün, alışılmadık biçimde, bu geçmişe ait metabolik damganın hala fizyolojinin ana düzenleyicisi olduğunu ve bunu şu ana kadar gözden kaçırmış olduğumuzu keşfettik.

Redostim’in Metabolik Etkileri

 
GSH ve H₂S sentezi

Redostim'in içindeki mikrobesinler GSH ve H₂S sentezlerinin her ikisini de destekler.

GSH sentezi, hücrede oksidatif stres arttığında aktif hale gelir. GSH, gerektiğinde antioksidan özelliği gösterir. Temelde, yağda çözünür (örn. E Vitamini) ve suda çözünür (örn. C Vitamini) hücresel antioksidanların çoğunu yeniden doldurur. GSH “depolanamaz”; gerektiğinde hücrede üretilmelidir, ancak sentezini destekleyen maddeleri alabiliriz.

Hidrojen sülfür (H₂S), GSH’yi sentezleyen enzimlerin çalışması sonucunda salınır.

Nitrik Oksit (NO) İndüksiyonu ve Erektil Disfonksiyon

Nitrik oksit (NO) de H₂S gibi bir gaz ve hücresel dengeleyicidir. NO, endotel fonksiyonu düzenlemek için H₂S ile birlikte hareket eder. NO veya NO aktivitesi eksikliğinin, kardiyovasküler hastalık ve erektil disfonksiyon gelişimiyle ilişkilidir.

Redostim’in mikrobesinleri, NO salımını güçlü bir şekilde aktive eder. Bu sayede kardiyovasküler rahatsızlıklar ve erektil disfonksiyon gibi rahatsızlıklarda destek tedavi alternatifi sunar.

Homosisteinin Metabolize Edilmesi

Homosistein, metil döngüsünde yer alan bir ara üründür. Bilinen bir kardiyovasküler risk faktörüdür ve neredeyse tüm dejeneratif ve yaşlanmayla ilgili hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Metilasyon süreçlerine zarar verirken oksidasyonu da hızlandırır. Tüm hücrelerde çok büyük ölçekte üretilir. Normal sınırların üzerindeki homosistein seviyesi her zaman metabolik bir dengesizliğe işaret etmektedir. Çok yüksek olması ise onu imha eden enzimlerin genetik bozuklukları ile ilişkilidir; Bu dengesizlik yanlış beslenme alışkanlıklarından da ortaya çıkabilir ve uygun beslenme ile veya mikrobesin takviyeleri ile düzeltilebilir.

Homosistein üç farklı şekilde bertaraf edilir: i) metil döngüsünde kullanılarak ii) GSH sentezinde kullanılarak (antioksidan savunmalar); iii) H₂S salımına destek olarak. Redostim’in mikrobesinleri bu üç yolağının hepsini sağlar ve metilasyonları, antioksidan aktiviteyi ve H₂S’yi beslemek için görev alır.

Oksi-redoks Dengesinin Düzenlenmesi (Antioksidan Mekanizmalar)

Redostim'in, ana fizyolojik antioksidan olan GSH’yi ve güçlü bir indirgeyici ajan olan H₂S’yi indüklemeleri sebebiyle antioksidan aktivite için kesin olarak bir destek sağlamaktadır. Elimizdeki verilere göre, Redostim bilinen antioksidan destekleri arasında en etkili olandır. Bununla birlikte, aynı mikrobesinler enerji üretimi için mitokondride H₂S tüketimini artırabilme özelliğine de sahiptir. Esas olarak, Redostim hücrelere oksidatif ve redüktif stresi dengelemeleri için gerekli araçları sağlamaktadır. Bunların ihtiyaca göre hangi yönde kullanılacağına,hücreler karar verecektir.

Oksi-redoks dengesi üzerinde “tampon” etkisi – Redostim’in hücresel redoks dengesi üzerindeki etkisi, hücrenin ihtiyacına göre değişir. Oksidatif dengesizlik mevcut ise, mikrobesinler antioksidan sistemini besleyecek olan GSH sentezine yönlendirilir. Redüktif açıdan dengesizlik mevcut ise, mikrobesinler, H₂S salımını destekler. Etkinin, spesifik ihtiyaçlara göre aynı kişide farklı zamanlarda zıt yönlerde ve aynı kişide ve aynı zamanda farklı hücreler / dokular / organlarda görülebileceği unutulmamalıdır. Kısacası, optimum koşulları karşılayan bir tür metabolik tampon sistemi oluşturulur.

Mitokondride “tamponlama” etkisi – Redostim temelde ihtiyaca göre GSH ya da H₂S sentezini arttıracak ve böylece olası bir mitokondriyal stresin çözülmesine katkı sağlayacaktır.

 

Günümüzde hidrojen sülfür, aşağıdaki gibi çok çeşitli fizyolojik fonksiyonların ana aracısı kabul edilmektedir.

 
 • Kardiovasküler, kalp-damar ve ereksiyon dahil endotel fonksiyon (vazodilatasyon)
 • Kan basıncının düzenlenmesi
 • Enfeksiyonlar (özellikle viral)
 • İmmün modülasyon (doğal bağışıklık)
 • Farklı aygıtların motilite ve sekresyonları
 • Trombosit pıhtılaşması ve fonksiyonu
 • Nörokoruma
 • Redoks dengesi (antioksidan mekanizmalar)
 • Asit-baz dengesi
 • Hücre biyoenerjetiği
 • Modern araştırmalar, doğru zamanda ve miktarda H₂S üretme yeteneğindeki azalmanın, yaşlanmada oynadığı rolü ve bunun birçok akut ve dejeneratif hastalığa sebep verdiğini ortaya koymaktadır.

  Şu ana kadar, insanlarda hidrojen sülfür üretimini desteklemek için bilinen ve/veya klinik olarak onaylanmış bir yöntem bulunmamaktaydı. Redostim, insanlarda hidrojen sülfürün endojen üretimini destekleme özelliğine sahip patentli bir mikrobesin karışımıdır.

   

  Yara
  İyileşmesi


  Yaşlanma
  Süreci


  İnsülin Direnci
  Diyabet PCOS

  HEMEN SATIN AL