IMPRYL ®, embriyo ve gebelik sağlığının yanı sıra sağlıklı yaşlanma için metilfolat ile oksi-redoks dengesini düzenleyen, enerji üretimini ve hücre canlılığını sağlayan, endojen antioksidan mekanizmasını harekete geçiren takviye edici gıdadır.

IMPRYL®, hiç doğrudan antioksidan içermez ve hücre homeostazının düzenlenmesine bağlı olarak, hücre için yararlı olduğu sürece endojen hücre antioksidan savunmasını harekete geçirerek çalışır.

hv1hvv2

Partogen IMPRYL YouTube'da !


YouTube 'da kanalımızı takip ederek daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz !

Dolaylı Antioksidan Aktivitesi

IMPRYL®, dolaylı antioksidan stratejilerinde ana ölçüttür. Ürünün formülü, doğrudan antioksidan aktivitesi olan hiçbir madde bulunmadığında antioksidan savunmasını hareket geçirmek için gerekli tüm maddeleri içerir. Ayrıca, aşağıdakiler başta olmak üzere bulunması muhtemel metabolik enzimlerin en yaygın patolojik varyantlarını telafi etme yeteneğine sahip maddeleri de sağlar:

 • Folik asidin aktif, metil formu (metilfolat), MTHFR (Metil-Tetra-Hidro-Folat-Redüktaz) enziminin bozulma olasılığını telafi eder.
 • B12 vitamininin aktif, metil formu (metilkobalamin), MTRR (5-metiltetrahidrofolat-homosistein metiltransferaz redüktaz) enziminin bozulma olasılığını telafi eder.
 • Betain (trimetil glisin), HMT (betain-homosistein metil transferaz) enziminin bozulma olasılığını telafi eder.
 • Sistein donörü (sistin), CBS (sistationin beta sentetaz) enziminin bozulma olasılığını telafi eder.
 • Böylelikle, IMPRYL® antioksidan savunmasına maksimum destek sağlar ve genetik substratından bağımsız olarak tüm bireylerde etkili olur.

  IMPRYL® Takviyesinin Endike Olduğu Durumlar

  IMPRYL® HERKESE YARARLIDIR
  IMPRYL®, herkesin sağlığını desteklemeye yönelik bir beslenme takviyesi olarak tasarlanmıştır ve kullanılması için mutlaka düzeltilmesi amaçlanan bir hastalık bulunması gerekmez. Ayrıca, modern yaşam tarzı ve artan çevre kirliliği hepimizi oksidasyon saldırılarına daha açık hale getirmektedir ve bu saldırıların, klinik zarara neden olmadan önce dengelenmesi gerekir. Buna karşılık, IMPRYL® ile sağlanan metabolik normalleşme özellikle metabolik temelli ve/veya eksikliğe bağlı olduğu açıkça bilinen bozukluklarda yararlıdır. Örneğin, sürekli ya da döngüler şeklinde kullanılan IMPRYL® dolaşımdaki homosistein düzeyi ve/veya kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalık riski yüksek kişilere tavsiye edilmektedir. Yaygın MTHFR ve MTRR genetik polimorfizimini telafi eden metilfolat ve metilkobalamin içeriği sayesinde IMPRYL®, genetik testlere ihtiyaç duyulmaksızın herkes için yararlı olabilir.
  GEBELİK DESTEĞİ
  Bir tarafta olağanüstü etkili antioksidan aktivasyonu, diğer tarafta metabolik fizyolojiyi dikkate alması IMPRYL® üreme alanında ideal bir destek ürünü kılmaktadır. Gametogenez fizyolojik fonksiyonlar arasında mükemmel metabolik dengeye en duyarlı olanıdır. Bu, fertilizasyon öncesi destek olarak adlandırılır (fertilizasyondan en az üç ay önce her iki partnere takviye uygulanması). Pozitif etkiler fertilizasyon ihtimalinin yanı sıra sorunsuz bir gebelik dönemi ve sağlıklı bir bebek olasılığını da artırır. Detaylı bilgi için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) fertilizasyon öncesi bakım ile ilgili tavsiyelerini inceleyiniz. Bunun ardından gebelik gerçekleştiğinde araştırmalar, spina bifida da dahil olmak üzere Nöral Tüp Kusurlarının (NTD) önlenmesi için folik asit ile gebelik desteğine ihtiyaç olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır. Daha yeni tarihli çalışmalar, modern zamanların sağlık sorunları arasında yer alan ve muhtemelen çevresel toksisite ile bağlantılı olan Otizm Spektrum Bozuklukları (ASD) başlangıcına karşı da olumlu etkisi olduğunu göstermektedir. Çalışmalar ayrıca tek başına folik asit desteğine kıyasla multivitamin desteğinin daha tercih edilebilir olduğunu göstermektedir. Ayrıca, metilfolat şeklinde folik asit sağlayan takviyeler, kusurlu MTHFR geni olan bireyler için daha uygundur. Kesin olarak gösterilmesi yıllar alacak olsa da, tüm metabolik sorunları kapsayan bir takviyenin tercih edilmesi gerektiği konusunda soru işareti bulunmamaktadır. IMPRYL® şu an için en noksansız gebelik desteğidir.
  MENOPOZ
  Terlemeli veya terlemesiz ateş basması olarak da adlandırılan vazomotor semptomlar menopoz yaşındaki pek çok kadını etkilemekte ve bazı durumlarda uzun dönemde etkili olmaya devam ederek uyku düzeni ve mesleki faaliyetler açısından da olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Mekanizmaları tam olarak açıklanabilmiş değilse de, merkezi sinir sistemi (MSS) içindeki sıcaklık düzenleme merkezinin aşırı reaktif olmasının ve sıcaklık düzenlemesinde normal uyaranlara aşırı tepki vermesinin rol oynadığı kesin olarak bilinmektedir. Burada etkilenen etki faktörü, glutamat adı verilen uyarıcı bir nörotransmiterdir. Steroid hormonunun düşmesi nedeniyle menopoz yaşını artırır ve erken menopoz dönemindeki tipik hormon düzeyi dalgalanmaları sırasında en üst seviyeye çıkar. Ayrıca MSS homosistein de, glutamat reseptörlerini doğrudan uyararak ve sinaptik alanda yeniden adsorbe olmasını engel olur ve böylelikle glutamatatın etkisini artırarak katkıda bulunur. Impryl, MSS’ye nüfuz edebilen metilfolat ve metilkobalamin içeriği nedeniyle, glutation sentezi için glutamat tüketimini artırarak ve MSS içindeki homosistein eliminasyonunu aktive ederek glutamatın azalmasını teşvik eder. Tedavi edilen kadınlar, tedaviye başladıktan sonra üç gün gibi kısa bir süre içinde semptomlarda çok hızlı rahatlama olduğunu bildirmiştir ve bir hafta sonunda hemen hiçbirinde semptom kalmamıştır. Ayrıca, dolaşımdaki homosistein osteoporoz için de bağımsız bir risk faktörü teşkil etmektedir. Basit folik asidin bile kemik yoğunluğunu artırabildiği ve patolojik kırıkları azaltabildiği bilinmektedir. Folat yolaklarına sağlanan kapsamlı destek ve enzimlerin orak genetik varyantları için de uygun olması sayesinde IMPRYL®, hem semptomlar hem de komplikasyonlar üzerinde etkinli olmasıyla şu an mevcut olanlardan daha iyi bir tam menopoz desteği olma niteliği taşımaktadır.
  POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PCOS)
  Polikistik Over Sendromu (PKOS) over kistleri, hiperandojenizm, glukoz metabolizmasının bozulması (klinik altı diyabet) ve ovülasyon sorunları ile karakterize olan çok yaygın bir hastalıktır ve azalmış fertilite ile ilişkilendirilebilir. PKOS’un pek çok türünde öncelikli olan, duyarlı kadınlarda, insülin direncini ve androjen sisteminin aşırı aktivasyonunu tetikleyen oksidasyon hasarıdır. IMPRYL® ile sağlanan dolaylı antioksidan desteği bu süreci engelleyerek normal metabolizma ve endokrin fonksiyonunu geri kazandırma potansiyeline sahiptir. Bazı durumlarda IMPRYL®, sendromun hızlıca ve tam olarak geriletilmesinde yararlı olmuştur. PKOS’lu kadınların MTHFR geninin kusurlu versiyona sahip olma riskinin daha yüksek olduğu ve IMPRYL® içeriğindeki metilfolat maddesinden yarar göreceği unutulmamalıdır.
  DİYABET
  Ayrıca, tip 2 diyabette hasarın önemli bir bölümü; insülin direncinin tetiklediği oksidasyon hasarına bağlanabilmektedir ve bu durumun, hastalığın diyabetik retinopati gibi nörolojik sekellerinin gelişmesiyle özellikle bağlantılı olabileceği değerlendirilmektedir. IMPRYL® ile düzenli destek sağlanması metabolik kontrolü artırabilir ve ilaç tedavisini azaltabilir ya da tümden gereksiz kılabilir. Böylelikle, hastalığın uzun dönemli komplikasyonlarının geciktirilmesi veya önlenmesi umulabilir. DİKKAT: Antidiyabetik ilaç kullanmakta olan hastalar IMPRYL® mutlaka uzman hekim gözetimi altında kullanmalı, glukoz metabolizması sıkı şekilde izlenmeli ve gerektiği taktirde uygulanan ilaçların dozunu azaltmaya hazırlıklı olunmalıdır.
  ALZHEIMER VE DEMANS
  Merkezi sinir sistemi metabolizma sorunlarına karşı son derece duyarlıdır ve yaşlılığa bağlı dejenerasyon türlerinin pek çoğunda çevresel faktörler rol oynamaktadır. Nöron genlerinin maruz kaldığı oksidasyon hasarı birikerek bazı genlerin ekspresyonun düzensizleşmesine (epigenetik bozukluk) neden olabilir. Örneğin, Alzheimer hastalığında beta amiloid proretini gen kodlamasının aşırı eksprese olması sonucunda bu protein dokularda birikerek dejenerasyona neden olabilmektedir. IMPRYL® ile antioksidan desteği genlerin normal ekspresyonunu destekleme potansiyeli taşır. Alzheimer ve demans hastalarının MTHFR geninin kusurlu bir varyantını taşıma riskinin daha yüksek olduğu ve IMPRYL® içeriğindeki metilfolat maddesinden yarar görecekleri bilinmelidir.

  Etki Mekanizması

  IMPRYL®, hücre mekanizmasını temel alan ilk antioksidan takviye edici gıdadır: başlıca hücre antioksidanı olan glutation (GSH) sentezini düzenleyen CBS enziminin modülasyonu yoluyla dolaylı antioksidan etki gösterir.

  IMPRYL®, hücrelerimizin başlıca biyokimyasal döngüsü olan trans metilasyonları aktive ederek çalışır. Bu etki, hücrelerin genel olarak daha sağlıklı olmasını sağlamanın yanında, fizyolojik antioksidan savunmayı (GSH sentezini) aktive etmek üzere formüllendirilmiştir. GSH oluşumunu ve antioksidan savunmalar birçok özel substrat eklenerek daha da desteklenir. Metilfolat ve metilkobalamin, en yaygın metabolik enzimler olan MTHFR ve MTRR’nin en yaygın kusurlu varyantlarını telafi etmeyi sağlar.

  IMPRYL® tarafından sağlanan maddeler hücrelerin endojen antioksidan savunma mekanizmasını harekete geçirebilmesini sağlar. Elde edilen antioksidan etki kapsamlıdır, yani binlerce önemli metabolik reaksiyonu etkiler ve hücre üremesine ve farklılaşmasına olumlu etki yapar. Bu etkiler hücre aktivitelerinin fizyolojik regülasyonunun kontrolü dahilinde gerçekleşir ve asla aşırıya kaçmaz, alınan miktardan bağımsız olarak, ihtiyaç karşılandığında hemen durur.

  IMPRYL® içeriğindeki maddeler:

  L-sistin, betain, niyasin, şelatlı çinko, riboflavin, vitamin B6, metil formunda folik asit (metilfolat), metil formunda vitamin B12 (metilkobalamin).

  Temmuz 28, 2020
  IMPRYL Faydaları

  IMPRYL® Faydaları ve Etki Alanları

  IMPRYL®, hücrenin faaliyeti sırasında 1 karbon döngüsü (metil döngüsü) denen döngünün çalışması için gerekli olan mikrobesinlerin 1 tablette bir araya getirildiği bir gıda takviyesidir. Hücrenin ihtiyacı […]
  Temmuz 23, 2020
  Erkek İnfertilitesi

  IMPRYL® Erkek İnfertilitesine (Kısırlık) Etkisi

  Erkek infertilitesi için Impryl kullanımı nasıl sonuçlar vermektedir? Etkisi nedir?  IMPRYL sperm üretimi ve sperm maturasyonunu destekler.   Sperm üremesine ve canlılığına hizmet etmesi sebebiyle oligospermi (sperm […]
  Temmuz 23, 2020
  Polikistik Over Sendromu

  IMPRYL®’in Polikistik Over Sendromuna Etkisi

  Polikistik Over Sendromu  (PKOS veya PCOS) kadınlar arasında oldukça sık görülen hormonal bozuklukların başında yer almaktadır. Bu hastalarda yumurtalıklarda matür ve sağlıklı bir yumurta yerine birden […]
  HEMEN SATIN AL